Roszczenia związane z COVID-19 w budownictwie. Strategie i sposoby dochodzenia roszczeń w rzeczywistości covidowej

Szanowni Państwo,

siódma edycja Konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) oraz Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie odbyła się w dniach 10-11 marca 2021 r. i była inna od poprzednich. Inna, bo życie naokoło nas też jest całkiem inne niż do 2019 r. Pandemia spowodowała, że musieliśmy nauczyć się pracować zdalnie, z poszanowaniem zasad dotyczących dystansu i wyjątkowej dbałości o zdrowie współobywateli. Dlatego też Konferencja A.D. 2021 odbyła się w trybie zdalnym i w jej czasie odbyły się tylko moderowane wystąpienia panelowe. Formuła online pozwala na zapoznanie się z omawianymi podczas konferencji tematami nawet po jej zakończeniu, do czego teraz Państwa gorąco zachęcamy. Konferencja adresowana jest do szerokiego grona uczestników rynku inwestycji budowlanych – zamawiających publicznych, samorządowych i komercyjnych, wykonawców, podwykonawców, Inżynierów Konsultantów i prawników, wspierających proces inwestycyjny. Obejrzenie transmisji z konferencji "Roszczenia związane z Covid-19 w budownictwie. Strategie i sposoby dochodzenia roszczeń w rzeczywistości covidowej" jest możliwe po zalogowaniu i jest bezpłatne.


          

Dołącz:

Analiza ryzyk związanych z realizacją zamówień w świetle ustawy prawo zamówień publicznych oraz zarządzanie ryzykami i roszczeniami w kontraktach budowlanych

Szanowni Państwo,

kolejna edycja Konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) oraz Arbitrażowy Sąd Budowlany przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców odbędzie się pod patronatem Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Tym razem proponujemy tematykę, z którą spotykamy się na co dzień w trakcie realizacji inwestycji. Tematyka Konferencji, naszym zdaniem, jest interesująca z dwóch względów: po pierwsze dlatego, że dotyka ryzyka, które nieustannie podejmujemy w codziennym życiu oraz po drugie, poruszymy praktyczne aspekty związane z wyceną roszczeń.

Cieszy nas, że w naszych wydarzenia prowadzonych w trybie zdalnym biorą udział tysiące osób. To utwierdza nas w przekonaniu, iż to, co robimy, spotyka się z pozytywnym odbiorem. Mimo prowadzenia Konferencji w trybie zdalnym każdy z uczestników będzie miał możliwość włączyć się w dyskusję dzięki pomocy specjalistycznej platformy i dedykowanych narzędzi.

Mamy nadzieję, że praktyczna tematyka Konferencji wprost przełoży się na szybsze rozwiązywanie problemów.

Gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji Analiza ryzyk związanych z realizacją zamówień w świetle ustawy prawo zamówień publicznych oraz zarządzanie ryzykami i roszczeniami w kontraktach budowlanych, której niezaprzeczalną wartością są znakomici wykładowcy i paneliści. Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Cena: BEZPŁATNY
Dołącz: WIĘCEJ INFORMACJI

Alternatywne Metody Rozstrzygania Sporów (ADR) w budownictwie. Strategie i sposoby dochodzenia do ugód

Szanowni Państwo, 

Kolejna edycja Konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR)  oraz Arbitrażowy Sąd Budowlany przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców ma wymiar szczególny. Partnerem Merytorycznym naszej Konferencji jest bowiem Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, a wśród panelistów i wykładowców znajdą się osoby z tej szacownej instytucji. Tematyka Konferencji też jest szczególna – będziemy chcieli się skupić na pozasądowych metodach rozstrzygania sporów w budownictwie oraz strategiach i metodach dochodzenia do ugód.

Mamy nadzieję, że Konferencja przyniesie szereg odpowiedzi na pytania nie tylko stawiane przez moderatorów paneli, ale i przez uczestników, którzy będą mogli później wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Być może też uda nam się opracować skuteczne scenariusze wprowadzania ADR do kontraktów jako najskuteczniejszej metody rozstrzygania ewentualnych sporów.

Gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji Alternatywne Metody Rozstrzygania Sporów (ADR) w budownictwie. Strategie i sposoby dochodzenia do ugód, której niezaprzeczalna wartością są znakomici wykładowcy i paneliści. Udział w Konferencji jest bezpłatny.


Cena: BEZPŁATNY
Dołącz: RELACJA