Bezpłatne warsztaty dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego Przygotowanie zamówienia publicznego na roboty budowlane prawidłowy podział ryzyk, dobra umowa, zarządzanie ryzykami.

Termin

26 kwietnia 2022 r. godz. 09:00 - 12:00

Program

  1. Przyjęcie odpowiedniego modelu realizacji inwestycji: „buduj” lub „projektuj i buduj”
  2. Matryca ryzyk dla przyjętego modelu realizacji inwestycji
  3. Odzwierciedlenie ryzyk kontraktowych w umowie o zamówienie publiczne na roboty budowlane
  4. Zarządzanie ryzykami w trakcie realizacji inwestycji
  5. Analiza potrzeb zamawiającego - ryzyka związane z postępowaniem o udzielenie i realizacją zamówienia – wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych nałożone na zamawiającego

Prowadzący

Tomasz Latawiec, Andrzej Michałowski, Agnieszka Suchecka, Tamara Małasiewicz

Cena: BEZPŁATNY
Dołącz: