Warsztaty prowadzone przez uznanych ekspertów dadzą słuchaczom możliwość zapoznania się z doświadczeniami w zakresie zmian w prawie i możliwych sposobów wprowadzenia waloryzacji do realizowanych aktualnie kontraktów. 

Termin 

18 maja 2023 10:00 - 13:00 

Tematyka 

  1. Jak dobrać optymalne podstawy prawne wniosku o waloryzację wynagrodzenia? 
  2. Tylko waloryzacja wynagrodzenia, czy też inne sposoby zmiany umowy wobec wzrostu kosztów? 
  3. Jakie okoliczności należy wykazać, formułując wniosek o waloryzację wynagrodzenia? 
  4. Jak rozliczyć zmianę wynagrodzeń podwykonawców wobec podwyższenia wynagrodzenia generalnego wykonawcy? 
  5. Jakie zastrzeżenia wskazać w aneksie zmieniającym umowę?
  6. Brak zmiany umowy – co dalej?
  7. Czy cała kwota wynagrodzenia powinna podlegać waloryzacji?
  8. Metodyka wyliczania wzrostu kosztów realizacji zamówienia.

Prowadzący

Prof. nadzw. dr hab. Przemysław Drapała
Radca prawny | Partner w Kancelarii JDP

Mariusz Nowakowski, MLE
Adwokat | Counsel w Kancelarii JDP

Tomasz Latawiec
Inżynier | Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) 

Tamara Małasiewicz
Inżynier | Dyrektor Zarządzająca Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) 

Cena: BEZPŁATNY
Dołącz: